Not Just Another Wedding Company, gevestigd aan Ingrid Mariegaarde 5 3824BM Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Not Just Another Wedding Company vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Contactgegevens:

www.notjustanotherweddingcompany.nl

Ingrid Mariegaarde 5

3824BM Amersfoort

06-45540239

KVK: 72776404

Daphne Goldner is de verantwoordelijke van Not Just Another Wedding Company. Ik ben te bereiken via privacy@notjustanotherweddingcompany.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Not Just Another Wedding Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via privacy@notjustanotherweddingcompany.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Not Just Another Wedding Company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling/facturering.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om diensten bij je af te leveren.

– Not Just Another Wedding Company verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Not Just Another Wedding Company neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Not Just Another Wedding Company) tussen zit. Not Just Another Wedding Company gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mijn administratie gebeurd geheel in Excel en Word, hier zullen alle gegevens opgeslagen worden. Communicatie via de mail, zal in de mailprogramma’s opgeslagen worden.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Not Just Another Wedding Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bovenstaande gegevens zal ik volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst 7 jaar bewaren. Hierna zullen deze worden verwijderd. Dit alleen als ook daadwerkelijk de offerte is overgaan naar opdracht. Zo niet, dan worden je gegevens 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Not Just Another Wedding Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Not Just Another Wedding Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Not Just Another Wedding Company gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics:

Not Just Another Wedding Company maakt gebruik van Google Analytics om statistische informatie over het gebruik van de website bij te houden. De statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt verzonden is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt geanonimiseerd, ik deel verder geen gegevens met Google (en hun partners) en maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Tevens heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Not Just Another Wedding Company heeft geen invloed op de verwerking en opslag van deze informatie op de servers van Google welke zich ook buiten de Europese Unie kunnen bevinden.

Je hebt altijd de mogelijkheid om de cookies van Google Analytics niet op te laten slaan, dit kun je zelf aanpassen via deze tool van Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Foto’s en recensies, die ik gebruik op mijn website:

Voor de foto’s en recensies die ik gebruik op mijn website, zal ik vooraf altijd eerst schriftelijk toestemming vragen bij de persoon in kwestie. Dit mag geweigerd worden. Tevens mag dit in een later stadium ingetrokken worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Not Just Another Wedding Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@notjustanotherweddingcompany.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Not Just Another Wedding Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Not Just Another Wedding Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via privacy@notjustanotherweddingcompany.nl.

Deze versie is opgemaakt op 21 oktober 2019.

Wedding planner

- Volledige organisatie van A tot Z - LEES MEER

Baby Party

- Baby op komst! - LEES MEER

Celebration

- Party - LEES MEER

Ceremonie-meester

- The finishing touch - LEES MEER

Wedding Consult

- Adviesgesprekken - LEES MEER